فوتو هایکو (49)

من، سرما، سکوت

چای سرد و انتظار

تو، خانه، گرما...

مریم و محسن:

 

تــوی این روزهای سرد
توی این روزهای پاییزی
تو نیستی و همدم من
شده این بــاغ قــدیمی

 

 

بعــــــدأ نگاشت:  هــــــایکو چیست؟

/ 5 نظر / 22 بازدید
مریم و محسن

توی این روزهای سرد توی این روزهای پاییزی تو نیستی و همدم من شده این باغ قدیمی

سمانه

آپم منتظرم حتما بهم سر بزن

محمد جواد

هنرمند همیشه هنرمند دیدش هنرمندانه لطلفت هنرمندانه در تصاویر تبریک میگم