فوتو هایکو (47)

 

  

فریال امینا:

زندگی جریان داردمثل رود من وتو درسکوت محو تماشای لحظات وجود

 

 

بعــــــدأ نگاشت: هــــــایکو چیست؟

/ 2 نظر / 19 بازدید
behnoush

[قلب]

فریال امینا

زندگی جریان داردمثل رود من وتو درسکوت محو تماشای لحظات وجود